Punë ndërlidhëse (Networking)

kargah Logo neu

kargah e.V.
Zur Bettfedernfabrik 1
30451 Hannover
Tel.: 0511-126078-0
Fax: 0511-126078-29
www.kargah.de
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Rrjeta e punës operative MiSo

MiSO-Rrjeta e punës operative-Hanover

Rrjeta operative MiSO Hanover (shkurt MiSO) filloi aktivitetin e saj në pranverën e vitit 2010 me 24 anëtarët themelues. Që atehere numri i partnerëve është shtuar. Sot MiSO përbëhet nga rreth 37 partnerë të rrjetit. Organizatat pjesëmarrëse takohen rregullisht çdo gjashtë javë dhe zhvillojnë qëndrime, aksione apo aktivitete të përbashkëta. Organizimi i takimeve kryet nga një ekip koordinues. MiSO është duke punuar momentalisht për t'u regjistruar si shoqatë në Gjykatën e Hanoverit.

MiSO i ka dhënë vetes një kushtetutë të qartë demokratike. Rrjeti është i hapur për të gjitha organizatat e migrantëve në rajon, të cilat e gjejnë veten te kjo kushtetutë dhe mund ta shfaqin këtë në mënyrë të besueshme.

Filozofia e korporatave:

 • MiSO është një rrjet operative nga dhe për emigrantët, zgjedhur për një bashkëjetesë të barabartë ne qytetin kapital ne Niedersachsen Hanover.
 • MiSO është një zë i fuqishëm në hartimin e qëndrueshëm nje qytet-shoqër per te gjithe.
 • MiSO është ndërkulturor, demokratike dhe anti-raciste.
 • MiSO është kundër dhunës, anti-semitizmit, seksizmin, paragjykimit dhe diskriminimit.
 • MiSO është politikisht dhe fetarisht e pavarur.
 • MiSO përpiqet për të drejtat e pjesëmarrjes së barabartë për të gjithë, prandaj e jep veten MiSO si një partner kompetent mbi çështjet gjinore (për shembull, në zbatimin e Planit për Integrim Lokale). Këtë e ndërton MiSO një qasje strukturore të organeve politike.

Puna përqendrohet nga MiSO-Rrjeta operative:

 • Organizimi i bashkëpunimit me institucionet publike shoqëris urbane dhe përmirësimi i komunikimit dhe informacionit.
 • Rritja e ndërgjegjësimit të shoqërisë urbane për problemet specifike e emigrantëve, si dhe njohja e potencialit të tyre dhe diversitetit kulturor.
 • Këshilla e shoqateve dhe organizimi ngjarjeve përbashkëtave trajnuese.
 • Përmirësimi i qasjes në arsim, kulturë dhe tregut të punës për të gjithë qytetarët.
 • Formimi perspektiveve e pakicaveve një hapësirë të arsyeshme ne ofrimin publik.
 • Zhvillimi i mundësive për pjesëmarrjen  (pjesëmarrja) e qytetarëve në vendim-marrjen në politikën urbane dhe administrimi.

Miso-rrjeta operativ-Hanover ndoqën Festivalin e Kulturave, kërkuar bashkëpunimin me këshillues Integrimit dhe organizoi një sërë aktivitetesh trajnuese në bashkëpunim me VHS (p. sh., shtyp dhe Marrëdhënie publike, EDV). Më 29.09.2011 e prezantoi rrethi operativ-MiSO dhe shoqatet pjesmarjes vetën dhe punen e tyre në sallën e qytetit te Hanoverit publikes.

 

Filmi-MiSO

Gjithashtu i shkrujti rrethi operativ-MiSO Hanover ni deklarat dhe e njeftoj shtypin me pyetjet ma të rëndësishme nga perspektiva e organizatave të emigrantëve dhe krijuar praninë e vetes ne internetit me lidhje për të gjithë anëtarët.

Rrjeti operativ MiSO i mundëson të gjithë anëtarët e rrjetit për të përfituar nga përvojave e anëtarëve individualë. Kështu edhe këto organizata dhe iniciativat janë forcuar, se deri tani mbi bazen mungesa e mundësive dhe aftësive ose disavantazhet e veçanta të qasjes në burime ose ato se jane përjashtuar nga proceset shoqërore.

Tani për tani operon rrjeti Miso-Hanover ne ate, të organizuar një seri të seminareve të ardhshme në Hanover. Atje duhet bashkarisht dëshirat e banorve te Hanoverit formuluar në politikën dhe shoqërinë dhe te krijuar një katalog dëshirëve. Ky katalog i dëshirave duhet te paraqitur pastaj në korrik 2012  ne Samiti pjesëmarrje dhe kalon ne këshillin te qytetit.

MiSO-Netzwerk Hannover (MiSO-rrethi operativ Hannover)
Zur Bettfedernfabrik 1
30451 Hannover
www.misonetz.de
E-Mail:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Telefon: 0511-126078-2311

Impressum

pfilekargah e.V.
Verein für Interkulturelle Kommunikation
Migrations- und Flüchtlingsarbeit
Zur Bettfedernfabrik 1
30451 Hannover

Wer ist online

Kemi 47 vizitues e asnje perdorues online